Een spannende en soms onzekere tijd staat jullie te wachten. De eerste afspraak zal rond 9 weken zwangerschap worden ingepland. Dit is een uitgebreid intakegesprek, waarbij ook desgewenst het counselingsgesprek voor prenatale screening plaatsvindt. Om voldoende tijd te kunnen reserveren hiervoor, verzoeken we je om je tijdig aan te melden. Dit kan bij voorkeur al kort na je positieve zwangerschapstest.

Ben je alleen op zoek naar een verloskundige voor de kraambedcontroles, omdat je vanwege een medische indicatie in het ziekenhuis onder controle bent? Ook dan kun je je bij ons aanmelden. Indien gewenst kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen. 

Aan de hand van onderstaand aanmeldformulier kun je je inschrijven bij ons in de praktijk. De assistente zal je inschrijving verwerken en je per e-mail een voorstel voor de intake afspraak doen. Let op: soms komt onze mail in de spam terecht, wij verzoeken je deze eerste te controleren. Mocht je voor de intake al vragen of zorgen hebben; bel gerust!

We verzoeken je om onderstaande bescheiden mee te nemen naar je eerste afspraak:
-    ID-bewijs
-    Indien van toepassing de overdrachtspapieren van een vorige verloskundige/gynaecoloog
-    Eventuele echo-uitslagen van eerdere echo’s

Inschrijfformulier

Toestemmingsverklaring akkoord voor verwerken van gegevens (zie hieronder)(verplicht)
Typ bovenstaande code over.

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsformulier zwangere
De Verloskundigen Praktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken kunnen we u niet in behandeling nemen.

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn, vind u in ons privacyreglement.

Deze toestemming omvat mede:

1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier,
2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,
3. het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgverleners, voor zover dit van toepassing is, in het kader van de continuïteit van de zorg, zoals huisarts, gynaecoloog, echocentrum, CJG en kraamzorg.
4. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden te weten: *Peridos, **Praeventis en ***Perinatale Registratie Nederland.
5. toestemming voor het ophangen van het door u toegestuurde geboortekaartje in de wachtkamer.

*Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Dit digitaal dossier legt gegevens vast over de screening op Downsyndroom en de 20 weken echo om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren.  Deze gegevens omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van de 1e trimester screening (NT-metingen en laboratoriumonderzoek = de combinatietest) en het verrichten van het structureel echoscopisch onderzoek (=SEO). Ook worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Meer informatie op www.peridos.nl.

**Praeventis is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek bij zwangeren wordt vastgelegd. Dit om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en het proces te bewaken. Het RIVM is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een optimale beveiliging van de gegevens.Ook worden de gegevens van het bloedonderzoek opgenomen in een landelijk informatiesysteem Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De wet Bescherming Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing. Als u in de toekomst bloed nodig heeft, kan het bloedtransfusielaboratorium uw gegevens inzien. www.pns.nl.

***Perinatale Registratie Nederland (PRN) houdt zich bezig met de zorg rondom de geboorte. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren door data verzamelen van moeder en kind doorheen het hele proces van zwangerschap en geboorte. Meer informatie op www.perined.nl.

Verloskundigenpraktijk Voorhout

Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout
Tel: 0252-235323


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op