Door nu al na te denken over het krijgen van kinderen of het geven van borstvoeding, kun je tijdig maatregelen namen als er op het werk situaties zijn die schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en je kindje.

Mogelijk risicovolle werkomstandigheden kunnen zijn:

  • als je in contact komt met giftige stoffen
  • als je werk doet waarbij u een infectie kunt oplopen
  • als je onregelmatige werktijden hebt (zoals bij ploegendienst en nachtdienst)
  • als je lichamelijk belastend werk heeft
  • als je ongezonde stress hebt (als je niet kunt herstellen van grote werkdruk)
  • als je werkt in een omgeving met straling, lawaai, overdruk, lichaamstrillingen, extreme hitte of kou

Wil je weten of je werksituatie veilig is voor een gezonde zwangerschap en uw kind? Twijfel je hierover of hebben jullie andere vragen? Dan adviseren wij je om contact op te nemen met de bedrijfsarts/arboarts. Die kan samen met jullie nagaan of extra bescherming nodig is of dat (tijdelijk) ander werk kunt verrichten. Kijk verder op de website van het RIVM

Verloskundigenpraktijk Voorhout - Lisse

Locatie Voorhout:
Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout

Locatie Lisse: 
Oranjelaan 96B - kamer 9
2162 KH Lisse 

Tel: 0252-235323 
info@vpvoorhout.nl 

 


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op