De 20-weken echo wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek genoemd en heeft als doel om de baby te screenen op aangeboren afwijkingen bij vrouwen waarbij er geen verhoogd risico is op een kind met een aangeboren afwijking. De kans op een aangeboren afwijking bij de foetus ligt dan gemiddeld tussen de 2-5%. 
De ideale termijn om deze echo te laten verrichten is rond de 19-20 weken bij Verloskundig Centrum De Poort

Wel of geen prenatale screening?

In een uitgebreid counselingsgesprek tijdens het spreekuur, kan de verloskundige je alles uitgebreid vertellen over mogelijkheden en beperkingen van dit onderzoek. Je kunt ook vast wat informatie inwinnen op de website van het RIVM. Of jullie wel of niet besluiten te testen is een persoonlijke keuze die door ons te allen tijde wordt gerespecteerd. 

Wat wordt er bekeken?

 • Alle orgaansystemen, voor zover te beoordelen op de echo
 • De groei van de foetus
 • De hoeveelheid vruchtwater
 • De locatie van de placenta

De uitslag

Wanneer er bij de 20-weken echo blijkt dat er geen bijzonderheden te zien zijn, dan is dit uiteraard goed nieuws! Echter kan er geen 100% garantie worden gegeven dat het kindje ook daadwerkelijk gezond ter wereld zal komen. Echoscopie heeft zijn beperkingen; niet alle afwijkingen zijn altijd even goed zichtbaar of ontstaan pas later in de zwangerschap en sommige afwijkingen zijn zelfs helemaal niet zichtbaar met de echo. Daarbij kan echobeeld in sommige gevallen ook lastiger te beoordelen zijn, bijvoorbeeld bij vrouwen met obesitas. Het kan zijn dat bij een incompleet onderzoek, de 20-weken echo nog een keer herhaald zal worden. 
Indien er bij de 20-weken echo een verdenking is op een aangeboren afwijking, zal je altijd verwezen worden naar de polikliniek Prenatale Diagnostiek (PND) van het LUMC, alwaar er verder onderzoek gedaan kan worden middens een geavanceerdere echo (GUO) en/of andere prenatale diagnostiek. Dit kan belangrijk zijn om verdere zorg in de zwangerschap, rondom de bevalling en daarna aan te scherpen naar de situatie. Zo kan er bijvoorbeeld geadviseerd worden om in het ziekenhuis te bevallen alwaar een kinderarts direct klaar kan staan om het kindje op te vangen na de geboorte. Mochten er zeer ernstige afwijkingen gevonden worden, dan heb je in Nederland de keuze om de zwangerschap af te laten breken tot een zwangerschapsduur van 24 weken. 

Softmarkers

Softmarkers, ook wel sonomarkers genoemd, is een afwijkende echobevinding bij de 20-weken echo die vaak onschuldig is, van voorbijgaande aard of een variatie is op de normaal. Zolang een softmarker geïsoleerd voorkomt, dat wil zeggen; niet combinatie met afwijkingen of andere softmarkers, is hier geen reden tot zorgen. 

Er bestaan drie categorieën softmarkers:

 1. Softmarkers die weer verdwijnen na verloop van tijd. Na deze bevinding, vindt er geen follow-up plaats.
  Voorbeeld; cyste in de hersenen
 2. Softmarkers die opgevolgd worden om te kijken of ze binnen de norm blijven.
  Voorbeeld; verwijding van het nierbekken
 3. Softmarkers die, in combinatie met andere afwijkingen, vaker een relatie hebben met bepaalde syndromen en derhalve nogmaals onderzocht dienen te worden in het LUMC om overige afwijkingen uit te sluiten.
  Voorbeeld; twee bloedvaten in de navelstreng in plaats van de gebruikelijke drie. 

Verhoogd risico op aangeboren afwijkingen

Vrouwen bij wie er een verdenking is op aangeboren afwijkingen bij de 20-weken echo komen in aanmerking voor aanvullend echo-onderzoek in het LUMC met de zogenaamde GUO-2.
Sommige vrouwen komen direct in aanmerking voor zo'n geavanceerde echo. Deze vrouwen hebben een hoger risico op een kindje met een aangeboren afwijking dan de gemiddelde 2-5%. Dit kan diverse oorzaken hebben.

Indicaties voor een GUO-1 zijn:

 • Een aangeboren afwijking in de directe familie (1e- of 2e-graads verwantschap)
 • Vrouwen met insuline afhankelijke diabetes mellitus
 • Vrouwen die anti-epileptische medicatie gebruiken
 • Vrouwen die blootgesteld zijn aan mogelijk schadelijke stoffen, waaronder teratogene medicijnen en (hard)drugs

Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze uitgebreide echo, bespreek dit dan met ons. 

Kosten

Dit onderzoek wordt vergoed vanuit je basiszorgverzekering, er is geen eigen bijdrage. In het geval van aanvullend onderzoek via het ziekenhuis, kan het zijn dat hiervoor het eigen risico van de zorgverzekering wordt aangesproken. 

Privacy

Om de 20-weken echo aan te kunnen vragen, worden je gegevens gedeeld via Peridos.
Zie verder het privacyregelement voor de Prenatale Screening

Verloskundigenpraktijk Voorhout - Lisse

Locatie Voorhout:
Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout

Locatie Lisse: 
Oranjelaan 96B - kamer 9
2162 KH Lisse 

Tel: 0252-235323 
info@vpvoorhout.nl 


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op