Zorg bij je verloskundige en het counselingsgesprek voor prenatale screening worden in vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Daarnaast worden medisch geïndiceerde echo's, met een verwijzing van je verloskundig zorgverlener, ook vergoed vanuit het basispakket.
Aanvullende zorg zoals extra laboratoriumonderzoek, eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling, ambulancevervoer, anticonceptie en verwijzingen naar een specialist (gynaecoloog) kunnen af gaan van je eigen risico of (deels) voor eigen kosten komen. 

Contracten zorgverzekeraar

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de volledige kosten voor verloskundige zorg in de zwangerschap, tijdens de bevalling en/of in het kraambed volledig zal worden vergoed ongeacht waar je verzekerd bent. Het jaar waarin de zorg bij ons is gestart, bepaald bij welke zorgverzekeraar wij mogen declareren. Ben je in dit jaar bij ons in zorg gekomen, maar beval je pas volgend kalenderjaar, dan houdt dat in dat wij die zorg bij je verzekeraar van dit jaar declareren. Alle nieuwe zorgen die worden gestart in het volgende kalenderjaar, bijvoorbeeld een nieuwe zwangerschap, los kraambed of een kraambed na een overdracht aan het ziekenhuis, worden bij de verzekeraar gedeclareerd die je in dan hebt. In feite maakt dit geen verschil, gezien bij iedere verzekeraar de basisverzekering dezelfde dekking heeft, waardoor verloskundige zorg altijd 100% wordt vergoed.

Mocht je je aan het oriënteren zijn op een andere zorgverzekeraar per 1 januari, dan kan het handig zijn om goed naar een aanvullende polis te kijken voor gezinsuitbreiding, zeker als je een kinderwens hebt of pas in het volgende kalenderjaar bevalt en de wens hebt om poliklinisch te bevallen, een lactatiekundige in te kunnen schakelen of extra uren kraamzorg voorhanden wil hebben. 

Tarieven

De tarieven die zullen worden gedeclareerd aan je zorgverzekeraar voor de geleverde verloskundige zorg, zijn de maximumtarieven zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend is voor voor het jaar waarin de zorg (opnieuw) is opgestart.

Huur bevalbad

Je kunt bij ons een opblaasbaar bevalbad huren voor tijdens een thuisbevalling (op basis van beschikbaarheid).

 • Huur opblaasbaar bevalbad € 30,-
  Dit bedrag wordt sowieso in rekening gebracht voor de tijd dat jullie het bad in bezit hebben, ongeacht of het bad uiteindelijk wordt gebruikt tijdens de bevalling
 • Aankoop disposable set € 50,-
  Dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht als het bad wordt gebruikt tijdens de bevalling. Indien de set ongeopend retour komt, worden hiervoor geen kosten gerekend.
 • Wij rekenen geen borg.
  Echter als bij inlevering het bad of één van de toebehoren beschadigd of inocmpleet blijkt te zijn, wordt er € 100,- in rekening gebracht ter reparatie of vervanging van het onderdeel. 
 • Het is niet mogelijk deze kosten te declareren bij je zorgverzekeraar

Huur TENS

Je kunt bij ons een TENS-apparaat huren voor tijdens de bevalling (op basis van beschikbaarheid). 

 • Huur TENS-apparaat € 15,-
  Dit bedrag wordt sowieso in rekening gebracht voor de tijd dat jullie het apparaat in bezit hebben, ongeacht of het apparaat uiteindelijk wordt gebruikt tijdens de bevalling
 • Aankoop disposable elektrodenstickers per set € 15,00
  Dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht als de stickers wordt gebruikt tijdens de bevalling. Indien de set ongeopend retour komt, worden hiervoor geen kosten gerekend.
 • Wij rekenen geen borg.
  Echter als bij inlevering blijkt dat het apparaat beschadigd blijkt te zijn of niet meer naar behoren functioneert, wordt er € 50,- in rekening gebracht ter reparatie of vervanging van het onderdeel. 
 • Het is niet mogelijk deze kosten te declareren bij je zorgverzekeraar. Echter Zilveren Kruis en Prolife bieden wel een eenmalige vergoeding voor de aanschaf van een TENS apparaat vanuit een aanvullende polis. 

Huur glucosemeter

Je kunt bij ons een glucosemeter huren ten behoeve van het bepalen van geen glucosedagcurve (GDC). Dit prik je om zwangerschapssuikerziekte vast te stellen of te controleren als een Glucose Tolerantie Test (GTT) geen optie is. 
 • Huur glucosemeter inclusief disposable toebehoren per week € 10,-
 • Wij rekenen geen borg. 
  Echter als bij inlevering blijkt dat het apparaat beschadigd blijkt te zijn of niet meer naar behoren functioneert, wordt er € 50,- in rekening gebracht ter reparatie of vervanging van het onderdeel. 
 • Het is niet mogelijk deze kosten te declareren bij je zorgverzekeraar.
   

Preconceptieconsult

 • Preconceptieconsult minimaal 20 minuten
  2024:  € 71,83
 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een preconceptieconsult; check je polis
   

Anticonceptieconsult

 • Anticonceptieconsult inclusief recept € 30,-
 • Anticonceptieconsult bij nacontrole inclusief recept € 17,50
 • Het is niet mogelijk deze kosten te declareren bij je zorgverzekeraar. Kosten voor het plaatsen van een implantatiestaafje of spiraal worden mogelijk wel vergoed; check je polis. 
   

No show

Alle afspraken worden door onze assistente ingepland en per mail bevestigd. Bij het maken van de eerste afspraak wordt de ontvangst van deze e-mail altijd telefonisch door ons geverifieerd om te controleren dat onze e-mails niet in je spam belanden. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat de afspraak schikt. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met onze assistente. Bij verhindering verzoeken wij je om de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te annuleren. Uiteraard zullen wij bij uitzonderlijke onvoorzienigheden altijd coulant zijn, zoals bij verdenking op een COVID besmetting, maar mochten wij (herhaaldelijk) ondervinden dat je niet op een afspraak komt, dan zijn wij genoodzaakt op de geplande tijd in rekening te brengen. Hiervoor rekenen wij een tarief van € 10,- per geplande 10 minuten. Afhankelijk van het soort afspraak dat gepland staat, kan het no-show tarief dus oplopen tot wel € 60,-.

Verloskundigenpraktijk Voorhout - Lisse

Locatie Voorhout:
Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout

Locatie Lisse: 
Oranjelaan 96B - kamer 9
2162 KH Lisse 

Tel: 0252-235323 
info@vpvoorhout.nl 


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op