Zorg bij je verloskundige en het counselingsgesprek voor prenatale screening worden in vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Daarnaast worden medisch geïndiceerde echo's, met een verwijzing van je verloskundig zorgverlener, ook vergoed vanuit het basispakket.
Aanvullende zorg zoals extra laboratoriumonderzoek, prenatale screening, toeslag bij een poliklinische bevalling, ambulancevervoer, anticonceptie en verwijzingen naar een specialist (gynaecoloog) kunnen af gaan van je eigen risico of (deels) voor eigen kosten komen. 

Contracten zorgverzekeraar

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de volledige kosten voor verloskundige zorg in de zwangerschap, tijdens de bevalling en/of in het kraambed volledig zal worden vergoed ongeacht waar je verzekerd bent. Het jaar waarin de zorg bij ons is gestart, bepaald bij welke zorgverzekeraar wij mogen declareren. Ben je in dit jaar bij ons in zorg gekomen, maar beval je pas volgend kalenderjaar, dan houdt dat in dat wij die zorg bij je verzekeraar van dit jaar declareren. Alle nieuwe zorgen die worden gestart in het volgende kalenderjaar, bijvoorbeeld een nieuwe zwangerschap, los kraambed of een kraambed na een overdracht aan het ziekenhuis, worden bij de verzekeraar gedeclareerd die je in dan hebt. In feite maakt dit geen verschil, gezien bij iedere verzekeraar de basisverzekering dezelfde dekking heeft, waardoor verloskundige zorg altijd 100% wordt vergoed.

Mocht je je aan het oriënteren zijn op een andere zorgverzekeraar per 1 januari, dan kan het handig zijn om goed naar een aanvullende polis te kijken voor gezinsuitbreiding, zeker als je een kinderwens hebt of pas in het volgende kalenderjaar bevalt en de wens hebt om poliklinisch te bevallen, een lactatiekundige in te kunnen schakelen of extra uren kraamzorg voorhanden wil hebben. 
 

Tarieven

De tarieven die zullen worden gedeclareerd aan je zorgverzekeraar voor de geleverde verloskundige zorg, zijn de maximumtarieven zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend is voor voor het jaar waarin de zorg (opnieuw) is opgestart.

Anticonceptieconsult

Tarieven voor het anticonceptieconsult en het voorschrijven van anticonceptie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en zullen ook gefactureerd worden. De kosten voor het plaatsen van een implantatiestaafje of spiraal wordt wel vergoed. 

  • Anticonceptieconsult los inclusief recept € 30,-
  • Anticonceptieconsult bij nacontrole inclusief recept € 17,50

No show

Alle afspraken worden door onze assistente ingepland en je per e-mail toegezonden, dan wel bevestigd. Bij het maken van de eerste afspraak wordt de ontvangst van deze e-mail altijd telefonisch door ons geverifieerd om te controleren dat onze e-mails niet in je spam belanden. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat de afspraak schikt. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met onze assistente. Bij verhindering verzoeken wij je om de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te annuleren. Uiteraard zullen wij bij uitzonderlijke onvoorzienigheden altijd coulant zijn, maar mochten wij herhaaldelijk ondervinden dat je niet op een afspraak komt, dan zijn wij genoodzaakt op de geplande tijd in rekening te brengen. Hiervoor rekenen wij een tarief van € 10,- per geplande 10 minuten. 
 

Verloskundigenpraktijk Voorhout

Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout
Tel: 0252-235323


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op