Verloskundigen leggen werk neer

21 mei 2022

Beste lezer,

Wij zijn genoodzaakt om mee te doen aan de landelijke 'staking ' van de verloskundigen . Dit houdt in dat we maandag 23 mei een gedeelte van ons werk neerleggen.

Dit doen we omdat dit het laatste middel is om de politiek en de zorgverzekeraars te bereiken en duidelijk te maken wat wij niet willen, namelijk;

- De minister van VWS gaat de bekostiging van de geboortezorg zodanig hervormen dat de eerstelijns verloskundige zorg in de nabije toekomst verdwijnt in grote ziekenhuis-geboortezorg-organisaties

-Door Integrale bekostiging kunnen ziekenhuizen alle verloskundige zorg declareren en wij als verloskundigen praktijk niet waardoor het ziekenhuis meer macht krijgt

- Hiermee verdwijnt de keuzevrijheid van jullie om te bevallen met de zorgverlener van jouw keuze en op de plaats van jouw keuze; afhankelijk van de regio heb je keuze uit één of meer ziekenhuis-geboortezorg-organisatie(‘s)

- Enige onderbouwing voor deze wijziging in de bekostiging ontbreekt; er zijn wel onderzoeken dat Integrale Bekostiging (c.q.ziekenhuis-geboortezorg-organisatie’s) niet zorgt voor kwaliteitsverbetering of verlaging van zorgkosten

- De babysterfte kan enkel verder verlaagd worden door persoonlijke preventieve laagdrempelige zorg (RIVM 2020)Deze zorg op maat wordt bij uitstek geleverd door verloskundigen in eerstelijns praktijken in de wijk

- Door de voorgenomen bekostiging zullen op den duur vrouwen meer (onnodige) medische behandelingen ondergaan en de zorg duurder worden

- Ook de kraamzorg zal uit de wijken gaan verdwijnen

- De zorgverzekeraars hebben veel macht en bepalen hoe de verloskundige zorg vorm gegeven wordt.

In `t Gooi zijn een aantal praktijken die buiten worden gesloten door het ziekenhuis en de zorgverzekeraars en dat is een kwalijke zaak!

Wij verzoeken de Tweede Kamer:

- Zich uit te spreken voor het in standhouden en stimuleren van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk en keuzevrijheid voor zwangeren van zorgverlener en plaats van geboorte;

- Nu geen ingrijpende wijzigingen door te voeren in de bekostiging van de geboortezorg en geen wijziging in bekostiging door te voeren zonder aantoonbare meerwaarde;

- Te zorgen dat de komende vijf jaar de beloftes worden nagekomen die de opeenvolgende ministers hebben gedaan om experimenten mogelijk te maken waarbij zelfstandige eerstelijns verloskundigen ook bij milde medische indicaties bevallingen begeleiden (substitutie van zorg). Daarvoor moet de minister regie voeren richting VWS, NZA, ZN en zorgverzekeraars

De verloskundigen pleiten voor doorontwikkeling van de monodisciplinaire bekostiging met kwaliteitsverbetering als uitgangsbasis. Deze ontwikkelingsrichting kent draagvlak onder alle geboortezorgpartners.

We doen dit voor onze zwangeren, voor jullie en voor onze beroepsgroep van de eerstelijns verloskundigen.

Wij vragen jullie begrip en steun. staking 23 mei

Wat doen we maandagochtend wel;
-
bevallingen begeleiden

-
alle spoedgevallen begeleiden

-
spoedlijn beantwoorden

Wat doen we maandagochtend NIET;
- de afsprakenlijn beantwoorden

- kraamvisites rijden

- bloeduitslagen beoordelen

We doen dit samen!

Groetjes,

Alle praktijken van Coöperatie LEO; geboortezorg voor Leiden en omstreken

www.verloskundigenleo.nl

Meer info over de petitie en actie’s:

Noodalarm geboortezorg is samenwerkingsverband van clientorganisaties en individuele verloskundigen. Zie link voor meer informatie.

Petitie: noodalarmgeboortezorg.nl , met meer dan 192.000 ondertekenaars

Coronavirus (COVID-19)

13 maart 2020

UPDATE: 24-04-2021, 15.30 uur

Het zal je niet ontgaan zijn dat het Coronavirus steeds meer mensen treft in Nederland. 
In de gezondheidszorg zijn de maatregelen die genomen worden wellicht nog strikter dan die geadviseerd worden aan de bevolking. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende capaciteit qua plek in de ziekenhuizen, maar ook qua personeel aan het bed te allen tijde gegarandeerd kan blijven. Dit houdt in dat in ieder geval de acute zorg gewaarborgd moet worden, wat kan betekenen dat reguliere zorg op een lager pitje moet komen te staan. Voor de geboortezorg is dit niet helaas niet anders. Op dit moment nemen de regionale ziekenhuizen daarom ook verregaande maatregelen en ook wij als verloskundigen werken hierin samen met elkaar en de ziekenhuizen. Het is van uitermate groot belang om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken/vertragen.

Blijf thuis bij de volgende klachten: Koorts, verkouden, hoestenOm je te informeren over wat dit precies inhoudt voor de verloskundige zorg in deze regio, is deze folder met cliënteninformatie gemaakt. Hierin vind je ook informatie over een besmetting met het Coronavirus in de zwangerschap. We willen je vriendelijk, maar ook dringend verzoeken om de folder aandachtig door te lezen en de adviezen en maatregelen na te leven, naast de maatregelen die al door de overheid en het RIVM geadviseerd worden. Als we allemaal samenwerken, kunnen we de geboortezorg in de regio blijven garanderen voor in ieder geval de bevallingen en spoedgevallen bij complicaties. 

Kom je terug van vakantie uit een land/regio met een 'code oranje' reisadvies, ga bij terugkomst dan twee weken in thuisquarantaine. Laat je testen wanneer je klachten ontwikkeld. Mocht je in de tussentijd een spreekuurafspraak hebben, neem dan contact met ons op. Mocht je met spoed onze zorg nodig hebben; geef je reis naar een risicogebied dan altijd aan aan de telefoon. 

Vanaf 1 oktober 2020 verzoeken wij iedereen die onze praktijk bezoekt een niet-medisch mondneusmasker te dragen. In de spreekkamer mag deze af gezien het consult op 1,5 m plaatsvindt.

Advies ten aanzien van vaccineren tegen het Coronavirus in de zwangerschap of borstvoedingsperiode. 

Neem contact op bij klachten! / Call in case of complaints!


Ook in deze Corona tijden vinden we het belangrijk dat zwangeren en kraamvrouwen ons bellen bij klachten. Denk bijvoorbeeld aan verminderde kindsbewegingen, hoofdpijnklachten, misselijkheid of bloedverlies. De verloskundigen en ziekenhuizen zijn gewoon bereikbaar. We hebben voldoende capaciteit om goede én veilige zorg te leveren. Dus maak gebruik van onze zorg en stel je vragen niet uit.

It is of great importance that women (pregnant and after delivery) seek medical advice also in case of non-corona complaints (e.g. reduced fetal movements, headache, nausea or vaginal blood loss). Midwifery practices and hospitals are accessible as usual. So, please do not hesitate in case of complaints. Your midwife or doctor is ready to take care of you.

Voorlichtingsbijeenkomsten geannuleerd

Verder zullen tot nader order alle voorlichtingsbijeenkomsten (Ouderschap & Hechting, Pijnbeleving en Bevallen & Kraamtijd) worden tot nader order online gegeven (aanmelden)
De voorlichtingsbijeenkomst Pijnbeleving van het LUMC is inmiddels verfilmd 
De voorlichtingsbijeenkomst over De Bevalling en Kraamtijd is inmiddels verfilmd
De voorlichtingsbijeenkomst van het Alrijne Leiderdorp is inmiddels verfilmd

Beperkt aantal SCAL bloedafnamelocaties geopend

Vanwege het Corona-virus zijn er tot nader order een beperkt aantal SCAL bloedafnamelocaties geopend. De prikpost in Voorhout (Agneshove 83) is weer geopend. Bloedafname wordt vanaf 2 juni uitsluitend op afspraak verricht. 

Verloskundig Centrum De Poort

Ben je ziek/verkouden en heb je een echo gepland staan? Overleg met ons of de echo mogelijk uitgesteld kan worden of echt medisch noodzakelijk op dat moment gemaakt moet worden.  
Meer informatie over de maatregelen van De Poort

Kraamzorg

Om ook de kraamverzorgster zo lang mogelijk gezond te houden om zorg te kunnen verlenen, wordt er vanuit kraamzorgorganisaties gevraagd om geen kraambezoek te ontvangen gedurende de kraamweek. De kraamzorg zal zo lang als mogelijk reguliere zorg geven. Mocht zij zorg moeten geven bij een gezin in isolatie, dan zal individueel worden afgestemd welke zorg noodzakelijk is en hoe dit vormgegeven kan worden. Hierbij volgen zij hun eigen protocollen en adviezen vanuit de GGD/RIVM. 

Centrum Jeugd en Gezin 

 • Vaccinaties voor kinderen van 0 – 4 jaar gaan gewoon door, evenals de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om dit veilig te laten verlopen.
 • Er zijn geen inloopspreekuren.
 • Er zijn geen groepsactiviteiten.
 • De gehoorscreening wordt vanaf 4 mei weer opgestart. Alle kinderen die nog een gehoorscreening moeten krijgen, worden hiervoor opgeroepen. 
   

De ziekenhuizen

 • Ga niet naar het ziekenhuis als je last hebt van verkoudheid, griep of koorts of als je er niet hoeft te zijn
 • Alle groepsbijeenkomsten worden geannuleerd
 • Op de kraamafdeling maximaal 1 vaste bezoeker (je partner) - Alrijne. Voor het LUMC geldt; Is de opnameduur korter dan 36 uur, dan maximaal 1 vaste bezoeker (je parnter). Duurt je opname langer dan 36 uur, dan mag er naast je partner nog één extra vast persoon langskomen tussen 7.00-20.00 voor maximaal 1 uur. 
 • Op de polikliniek: partner is welkom, maar kom zoveel mogelijk alleen 
 • Als je niet bent benaderd door het ziekenhuis, dan gaat je afspraak gewoon door
 • Uit voorzorg zelf je afspraak uitstellen? Dit kan kosteloos uiterlijk 24 uur voorafgaand de afspraak
 • Bevallen kan tot op heden nog gewoon in beide ziekenhuizen
 • In geval van (verdenking op) besmetting, zal het protocol van het betreffende ziekenhuis diverse restricties voorschrijven, houd hier rekening mee ten aanzien van je bevalplan. 
 • Bij de bevalling in het Alrijne mag één begeleider aanwezig zijn (partner of iemand anders). In het LUMC mag bij de bevalling bij voorkeur één begeleider aanwezig zijn (partner of iemand anders). In uitzonderlijke situaties kan, in overleg met je zorgverlener, een uitzondering worden gemaakt. 
 • Mochten jij en/of je partner tijdens de bevalling besmet zijn of in quarantaine zitten vanwege een risicocontact, dan heeft het LUMC diverse scenario's uitgedacht, om in zoveel mogelijk gevallen je partner aanwezig te kunnen laten zijn bij de bevalling.  

Meer informatie over de maatregelen van het LUMC
Meer informatie over de maatregelen van Alrijne ziekenhuis

Buurtmama's

22 maart 2021

Voorhout heeft zich de afgelopen maanden flink uitgebreid. Op het spreekuur horen we dat moeders soms nog weinig sociale contacten hebben in de buurt en wel wat meer contact zouden willen hebben. Met Buurtmama’s vind je andere moeders bij jou in de buurt. Zo ontmoet je vrouwen, die net als jij, zwanger zijn of net bevallen. Of die nog geen baby hebben, maar wel een kinderwens. Ook vind je vrouwen die al een tijdje mama zijn. Ideaal als je ervaringen wil uitwisselen. Of gewoon eens gezellig een kop koffie of thee wil doen bij jou in de buurt. Het werkt heel simpel: je meldt je aan, maakt een profiel en kijkt welke matches je hebt bij jou in de buurt. Voor je het weet heb je allemaal nieuwe vriendinnen, die in dezelfde fase in hun leven zitten als jij. Zo ontdek je dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen en dezelfde onzekerheden hebben.

Fijne Feestdagen

22 december 2020

VPVoorhout wenst iedereen hele fijne feestdagen en een zeer gezond 2021
Sara, Nicole en Erna

Telefonisch spreekuur tijdens feestdagen 

Tijdens de kerstvakantie heeft onze assistente Erna vrij. Het telefonisch spreekuur wordt dan verzorgd door de dienstdoende verloskundige. 
Op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag is er geen telefonisch spreekuur. 

Kerstkindje onderweg?

Mochten er kindjes van plan zijn geboren te worden tijdens Kerst of Oud & Nieuw, dan staan we uiteraard ook tijdens de feestdagen paraat om jullie bij te staan. Ook in geval van spoed, dringende vragen en/of ongerustheid, kun je tijdens de feestdagen gewoon de dienstdoende verloskundige bereiken via de reguliere weg. 

De diensten zijn dit jaar tijdens de feestdagen als volgt verdeeld: 

Kerstavond - Nicole
Eerste kerstdag - Nicole
Tweede kerstdag - Sara

Oudjaarsdag - Sara
Oudjaarsavond - Nicole
Nieuwjaarsdag - Sara

Baby nieuws!

17 december 2020

Sara en haar vriend Mike verwachten in 2021 hun eerste kindje! Het hartje klopt mooi door en Sara haar buik groeit inmiddels zichtbaar!
Vanaf 29 maart zal haar zwangerschapsverlof in gaan en zal de praktijk verder draaien dankzij twee waarneemsters: Mandy Wortel en Annemarie van Wijck. Begin augustus is Sara weer terug!

Inloopspreekuur Lactatiekundigen

09 oktober 2020

Inloopspreekuur Lactatiekundige 4e dinsdag vd maand

Vanaf 27 oktober zitten de dames iedere maand bij ons om jullie te ondersteunen bij al jullie borstvoedingsvragen.

Verhuizing

16 september 2020

Het zat al een tijdje in de planning maar inmiddels gaat het dan echt bijna gebeuren: onze praktijk gaat verhuizen.

Vrijdag 11 september kregen we de sleutels van ons nieuwe pand en inmiddels wordt daar hard gewerkt. De planning is gemaakt en vanaf 5 oktober is Verloskundigenpraktijk Voorhout te vinden in Gezondheidscentrum Hooghkamer, Vivaldipark 1E te Voorhout.

Vakantie 2020

11 juni 2020

Ook wij zijn toe aan vakantie na alle Coronaperikelen en nachtelijke baringen. 

Daarom gaat Sara van 12 t/m 23 juni op vakantie. Nicole is van 2 t/m 20 juli afwezig.
Onze waarneemsters Mandy Wortel en Annemarie Duineveld vangen de diensten voor ons op.

Onze assistente Erna is van 20 t/m 31 juli op vakantie. De telefoon zal dan 's ochtends opgenomen worden door de dienstdoende verloskundige.


Zo zijn we straks weer opgeladen voor de verhuizing naar ons nieuwe pand!

Digitale aangifte van de geboorte

18 april 2020

De gemeente Leiden start een proef met het digitaal aangeven van de geboorte.  Aangifte van geboorte
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Zorg ervoor dat je deze in de zwangerschap al hebt, want na de geboorte duurt dit te lang voordat deze binnen is.

Voorwaarden voor de digitale aangifte zijn:

 • De baby is in het LUMC geboren,
 • Tenminste één van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit,
 • Ouders die niet getrouwd zijn/een geregistreerd partnerschap hebben dienen de baby vooraf te hebben erkend,
  Indien ouders al eerder een kind hebben gekregen, kan de evt. erkenning ook online worden gedaan,
 • Het ingevulde bewijs van geboorte moet digitaal geupload worden,
 • Ouders geven toestemming voor uitwisseling van gegevens met het LUMC. De gemeente controleert of deze kinderen inderdaad in het ziekenhuis zijn geboren op de genoemde datum en tijd.

 De proef loopt in ieder geval tot 6 juli.

Wij gaan verhuizen!

27 januari 2020

Nieuw Gezondheidscentrum Hooghkamer te Voorhout

Afgelopen vrijdag hebben Huisartsenpraktijk Hooghkamer, Verloskundigenpraktijk Voorhout en Apotheek Voorhout de contracten getekend voor een nieuw gezondheidscentrum midden in de nieuwbouwwijk Hooghkamer. Vanaf het voorjaar van 2020 zal Gezondheidscentrum Hooghkamer in gebruik worden genomen op het Vivaldipark 1.

In het nieuwe gezondheidscentrum zullen de huisartsen Dick Koster en Carla Juffermans, samen met verloskundigen Sara Spruitenburg en Nicole Starink en een nieuwe vestiging van Apotheek Voorhout zich vestigen. In hetzelfde gebouw zal ook de thuiszorg van Marente en een diëtistenpraktijk haar intrek nemen.

Foto: Praktijkhouders Gezondheidscentrum Hooghkamer v.l.n.r.:  Dick Koster - huisarts, Carla Juffermans - huisarts (Huisartsenpraktijk Hooghkamer), Wouter Dessing - apotheker, Karin Beuning - apotheker (Samenwerkende Apotheken Bollenstreek), Sara Spruitenburg - verloskundige en Nicole Starink - verloskundige (Verloskundigenpraktijk Voorhout)

Jaaroverzicht 2019

07 januari 2020

2019 in een vogelvlucht:

143 baby's
70 jongens
73 meisjes
52% thuis geboren van alle bevallingen die door ons werden begeleid
Bram was de meest populaire jongensnaam
Julia was de meest populaire meisjesnaam
40+4 was de meest populaire zwangerschapsduur om op te bevallen

Er zijn 74 Teylingers geboren. Een resultaat waar we, samen met onze buurtpraktijk in Sassenheim, trots op zijn!

2019 bracht ons 74 Teylingers

Feestdagen 2019

11 december 2019

Wij wensen jullie een hele gezellige Kerst toe en een gezond en vruchtbaar 2020!
Sara, Nicole en Erna

Telefonisch spreekuur tijdens feestdagen 

Tijdens de kerstvakantie heeft onze assistente Erna vrij. Het telefonisch spreekuur wordt dan verzorgd door de dienstdoende verloskundige. 
Op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag is er geen telefonisch spreekuur. 

Kerstkindje onderweg?

Mochten er kindjes van plan zijn geboren te worden tijdens Kerst of Oud & Nieuw, dan staan we uiteraard ook tijdens de feestdagen paraat om jullie bij te staan. Ook in geval van spoed, dringende vragen en/of ongerustheid, kun je tijdens de feestdagen gewoon de dienstdoende verloskundige bereiken via de reguliere weg. Probeer tijdens Oud & Nieuw wel tijdig te bellen vanwege een mogelijk langere reistijd door het vuurwerk. 

De diensten zijn dit jaar tijdens de feestdagen als volgt verdeeld: 

Kerstavond - Sara
Eerste kerstdag tot 18.00 uur - Sara
Eerste kerstdag avond - Nicole
Tweede kerstdag - Nicole 

Oudjaarsdag - Nicole
Oudjaarsavond - Sara
Nieuwjaarsdag - Sara 
 

Zorgverzekeraars 2020

10 december 2019

Wij hebben voor 2020 contracten kunnen afsluiten met wederom alle zorgverzekeraars. 

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering? 

 • Verloskundige zorg (zwangerschapscontroles, spoedconsulten, de bevalling, de kraambedcontroles): 100%
 • Counselingsgesprek prenatale screening: 100%
 • Medisch geïndiceerde echo's met verwijzing van de verloskundige: 100%

Welke extra kosten zijn er?

 • Het verplicht eigen risico (tot €385,-) wordt aangesproken voor aanvullende zorg, zoals bijvoorbeeld laboratioriumonderzoeken, ambulance-inzet, specialistische zorg (gynaecoloog). 
 • Eigen bijdrage prenatale screening NIPT/combinatietest (ongeveer €175,-)
 • Eigen bijdrage poliklinische bevalling (rond de 350-400 euro). Deze komt bij een medische indicatie, al dan niet ontstaan tijdens de bevalling, te vervallen. 
 • Eigen bijdrage kraamzorg (€4,50 per uur)
 • Lactatiekundige zorg
 • Anticonceptiezorg 
 • Kraampakket

Sommige van deze extra kosten kunnen (deels) worden gedekt vanuit een aanvullende polis. Twijfel je of je verzekerd bent voor deze zorg of wil je je verzekering wijzigen om deze aanvullende zorg alsnog te verzekeren, maar hiervoor dan je vergelijking en keuze en wijzig je zorgverzekering vóór 1 januari 2020. 

Vakantie Sara en Nicole

03 september 2019

Ook verloskundigen moeten zo nu en dan eens uitrusten om weer op te laden voor alle nachtelijke bevallingen. Daarom gaan ook dit jaar Sara en Nicole om beurten op vakantie. 

Sara gaat een mooie reis door Zuid Afrika maken van 6 september tot en met 1 oktober en Nicole maakt een rondreis door Australië van 31 oktober tot en met 1 december. Beiden zijn we dus ombeurten vier weken weg. 

Dit houdt in dat er de komende maanden wat meer waarnemend verloskundigen actief zullen zijn in onze praktijk om de continue zorg te kunnen blijven waarborgen. Wij worden in de diensten ondersteund door
Michelle van Herpen,  Annemarie Duineveld en Annemarie van Wijck die jullie met raad en daad bij zullen staan bij al jullie (spoed)vragen, bevallingen en in de kraamtijd. Sara en Nicole zullen in elkaars vakantie alle spreekuren opvangen. 

Nieuwe huisstijl!

03 augustus 2019

Met trots presenteren wij onze nieuwe huisstijl! Met dank aan Jaap Spruitenburg voor het ontwerp.
De komende periode zal op steeds meer plaatsen ons oude logo vervangen worden door de nieuwe. 

2018 in een vogelvlucht

31 december 2018

De statistieken van 2018 van onze praktijk

196 baby's
104 jongens
92 meisjes
68% thuisbevallingen; met trots ver boven het landelijk gemiddelde!
91 Teylingers in samenwerking met onze collega's uit Sassenheim
Jack was de meest populaire jongensnaam
Evi was de meest populaire meisjesnaam
40+3 was de meest populaire zwangerschapsduur om op te bevallen

We zijn benieuwd wat 2019 ons zal brengen. In ieder geval wensen we iedereen alvast een heel gelukkig nieuwjaar! 
Nicole staat deze Oud&Nieuw paraat. Wie wordt de eerste baby van 2019?

Afscheid Carola

28 december 2018

Na 18 jaar verloskundige te zijn geweest in Voorhout, gaat Carola onze praktijk helaas verlaten. Zoveel Voorhoutse kindjes zijn in de loop der jaren op via haar handen op de wereld gekomen, zij is altijd een grote steun en toeverlaat over alle (aanstaande) ouders geweest en natuurlijk voor velen een geliefde en gewaardeerde collega. 

Daarom willen we alle (oud)cliënten, samenwerkingspartners, familie, vrienden en (oud)collega's uitnodigen voor een afscheidsfeestje ter ere van Carola. 

Datum: donderdag 31 januari 2019
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Café Boerhaave, Herenstraat 57 te Voorhout

Wilt u Carola met ons mee uitzwaaien? Laat ons dan graag voor 25 januari 2019 even weten of - en met hoeveel personen - u komt via info@vpvoorhout.nl, dan zorgen wij voor voldoende hapjes en drankjes!

Lieve mensen,

Zojuist heb ik mijn laatste dienst bij de verloskundigenpraktijk in Voorhout gehad. Helaas is er deze eerste kerstdag geen kindje geboren. Donderdag heb ik mijn laatste spreekuur dag. 
Na 18 mooie jaren ga ik de maatschap in Voorhout verlaten. Het hebben van een eigen verloskundigen praktijk, echoscopiste zijn en sinds twee jaar ook mama is voor mij een lastige combinatie. Dan moet je keuzes maken die niet makkelijk zijn. Ik ga dan ook weg met een lach en een traan maar laat de praktijk met een goed gevoel achter in de vakkundige handen van Nicole en Sara. 
Sommigen van jullie zal ik misschien nog eens tegenkomen bij Verloskundig Centrum De Poort. Hier blijf ik namelijk als echoscopiste werken. 
Bedankt voor het vertrouwen de afgelopen 18 jaar!

Lieve groet Carola

Fijne Feestdagen!

24 december 2018

Het team van Verloskundigenpraktijk Voorhout wenst iedereen hele fijn feestdagen en een gezond, gelukkig en vruchtbaar 2019!

Binnen onze maatschap zal er ook het een en ander gaan veranderen komend jaar. Zo zullen wij vanaf 1 januari afscheid moeten nemen van onze lieve collega Carola. Na 18 jaar het vertrouwde gezicht te zijn geweest, gaat zij onze praktijk verlaten. Vele Voorhouters zijn via haar handen op de wereld geholpen en de aller eersten worden komend jaar alweer volwassen! Sara en Nicole zullen de praktijk samen gaan voortzetten met natuurlijk de vertrouwde ondersteuning van onze assistente Erna en onze waarneemsters Michelle en Annemarie.

Binnenkort meer over de mogelijkheid om Carola mee uit te zwaaien!

In verband met de feestdagen is er geen telefonisch spreekuur op beide kerstdagen (25 en 26 december 2018) en op  Nieuwjaarsdag (1 januari 2019). Uiteraard is de dienstdoende verloskundige voor dringende zaken, spoed en bevallingen gewoon bereikbaar via de spoedlijn. 

SONNET studie bij hielprik

31 maart 2018

Vanaf 1 april 2018 worden alle hielprikken uit de regio's Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland onderzocht op de ernstige ziekte Severe Combined ImmunoDeficiency (SCID). Dit wordt gedaan binnen de zogenaamde SONNET-studie. Alle hielprikkaarten die tussen 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 bij het laboratorium binnenkomen, worden meegenomen in de studie. Wil je niet dat de hielprik mee wordt genomen in de studie en wordt onderzocht op SCID, dan kunnen we dit bezwaar aangeven op de hielprikkaart en worden alleen de 19 reguliere aandoeningen onderzocht. We zullen je tijdens de zwangerschap verder informeren over dit onderzoek. 

Fijne paasdagen

31 maart 2018

Het team van Verloskundigenpraktijk Voorhout wenst jullie hele fijne paasdagen toe!

Maandag 2 april vervalt het telefonisch spreekuur vanwege Tweede paasdag. Uiteraard blijft de dienstdoende verloskundige wel gewoon bereikbaar in geval van spoed/bevallingen. Sara hoopt dit jaar wellicht een paaskindje te mogen verwelkomen!

Bijscholing verloskundigen

31 maart 2018

De afgelopen weken zijn alle drie de verloskundigen weer helemaal bijgeschoold in de laatste inzichten als het gaat om het hechten van bekkenbodemletsel na de bevalling. Wij vinden het belangrijk om up-to-date te blijven met onze kennis en vaardigheden. Daarom volgen we dan ook met enige regelmaat bijscholingen op alle vlakken binnen de geboortezorg. 

Fijne feestdagen!

20 december 2017

Het team van Verloskundigen praktijk Voorhout wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en vruchtbaar 2018!

2018: Contracten met alle zorgverzekeraars

20 december 2017

Ondanks dat er eerder dit jaar in het nieuws was dat er problemen waren met de contractering tussen verloskundigen en zorgverzekeraars, hebben wij uiteindelijk voor 2018 weer contracten kunnen afsluiten met alle zorgverzekeraars

Sara treedt toe tot de maatschap in 2018

04 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 zal Sara Spruitenburg toetreden tot onze maatschap! Velen van jullie kennen Sara al als onze vaste waarneemster sinds geruime tijd. Vanaf het begin van het nieuwe jaar zullen er dus drie vaste verloskundigen zijn die je bij toerbeurt op het spreekuur en tijdens de diensten tegen zult komen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk een vast gezicht te zien krijgt en we minder gebruik hoeven te maken van waarneming

De nieuwe maatschap hebben we al kunnen vieren tijdens ons jaarlijkse praktijk-etentje, waarbij we als team samen even konden ontspannen en bijkletsen. De diensttelefoon was die avond en nacht in goede handen was bij onze vertrouwde waarneemster Annemarie Duineveld, zodat we echt even konden proosten

Nicole traint acute vaardigheden

14 november 2017

Nadat Carola en Sara eerder dit jaar al konden trainen was het dit keer de beurt aan Nicole om haar acute (verloskundige) vaardigheden weer op te frissen (foto's). Samen met collega verloskundigen uit de regio, kraamverzorgenden en het ambulance personeel werd niet van echt te onderscheiden casuïstiek gespeeld door lotus-patiënten (actrices). We hopen het niet nodig te hebben, maar we zijn allemaal weer klaar om acute situaties het hoofd te bieden. Toch fijn om dat weer even in de vingers te hebben. 

Start avondspreekuur 2018

01 november 2017

Ondanks dat werkgevers verplicht zijn om zwangeren vrij te geven voor hun verloskundige controles, kunnen wij ons voorstellen dat dit niet altijd handig is. Speciaal voor deze zwangeren zullen wij dan ook vanaf 1 januari 2018 gaan starten met één avondspreekuur per week van 16.30 - 20.30 uur. De twee spreekuur dagen op dinsdag en donderdag zullen daarnaast ook gewoon blijven bestaan. 

Live-blog weekenddienst

29 oktober 2017

Afgelopen weekend kon je een kijkje nemen in de dienst van de verloskundige via een live-blog op onze Facebookpagina. Nicole vertelde een weekend lang over hoe haar dienst verliep.

Ook benieuwd wat we zoal doen? Lees alles nog eens rustig terug!

Bereikbaarheid feestdagen

14 oktober 2017

In verband met vakantie van onze assistente van 25 december 2017 t/m 4 januari 2018 zal het telefonisch spreekuur minder goed bereikbaar zijn dan normaal. Dringende vragen mogen via de dienstdoende verloskundige. Minder dringende zaken kunnen via de e-mail info@vpvoorhout.nl. Je hebt dan binnen 24 uur reactie. 

De dienstdoende verloskundige is ook tijdens de feestdagen bereikbaar via 0252-235323 / optie 1

Tijdens kerst en op nieuwjaarsdag is er geen telefonisch spreekuur!

Sara en Carola aan het trainen

20 juli 2016

Sara en Carola zijn vandaag acute verloskunde vaardigheden aan het trainen met collega's uit de regio. Bekijk de foto's op Facebook

Verloskundigenpraktijk Voorhout

Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout
Tel: 0252-235323


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op