Borstvoedingscursus Locatie Voorhout

25 april 2024

Nieuw! Lactatiekundigen Mirjam en Miranda bieden op onze praktijklocatie in Voorhout een borstvoedingscursus aan. Je hoeft geen cliënt bij ons te zijn om de cursus te kunnen volgen dus wees welkom!

Mir borstvoedingscursus poster met data

Meet the new team

23 december 2023

GEZINSUITBREIDING

Tenminste, zo voelt het een beetje, want onze praktijk voelt als familie. Daarom stellen wij jullie met gepaste trots voor aan ons nieuwe team van verloskundigen per 1 januari 2024: Nicole Starink, Simone VermeulenSara Spruitenburg en Annemarie Duinevelduiteraard ondersteund door onze assistente Erna Sloots.

In 2024 gaan Verloskundigenpraktijk Voorhout en Verloskundigenpraktijk Lisse samenwerken. Een samenwerking die op kleinere schaal achter de schermen al langer bestaat, maar vanaf 1 januari 2024 groter en zichtbaarder gaat worden. Om dit, best wel intensieve beroep, nog lang vol te kunnen houden in een groeiend dorp en vanwege het afscheid van onze collega Elena, hebben we meer 'vrouwkracht' nodig binnen onze praktijk. Uitbreiding van het team was noodzakelijk en wij hebben heil gezocht bij onze vertrouwde collega’s. Enerzijds dus om onze werk-privé balans op peil te kunnen houden en het werk van 24/7 te kunnen combineren met ons gezin, anderzijds vanwege het tekort aan verloskundigen en waarneemsters. Een samenwerking die is geboren vanuit eenzelfde liefde en visie voor ons prachtige vak en dezelfde soort zorg die wij willen verlenen aan onze cliënten. Onze wens om onze praktijken laagdrempelig, toegankelijk en kleinschalig te houden, lukt niet als we afhankelijk zijn van vele verschillende waarnemende verloskundigen om ons rooster rond te krijgen. De keuze was snel gemaakt; liever vier vaste, vertrouwde gezichten binnen de praktijken met zo nodig incidenteel een waarneemster tijdens vakantie of ziekte, dan het hele jaar door wisselende, waarnemende verloskundigen die de gaatjes opvullen. 

Van ons kunnen jullie de vertrouwde zorg verwachten en we zien ernaar uit jullie deze te kunnen bieden!

Heel fijne feestdagen gewenst. Tot in het nieuwe jaar!


 

Zwangerschapsverlof Sara

25 juli 2023

Sara en haar vriend Mike verwachten in augustus 2023 hun tweede kindje! Daarom is zij van 10 juli 2023 tot 1 januari 2024 afwezig in verband met haar verlof. 

Sara haar spreekuren zullen hoofdzakelijk worden opgevangen door Nicole. Ook haar diensten proberen we zoveel mogelijk binnen ons vaste team op te lossen, maar naast Nicole en Elena kunnen jullie gedurende deze periode wat vaker onze waarneemsters tegenkomen tijdens de diensten, om de zorg 24/7 voor jou als cliënt te waarborgen. 

Wij wensen Sara succes met de welbekende laatste loodjes en een mooie bevalling toe! Jullie horen te zijner tijd als er nieuws te melden is rondom de geboorte van deze VPVoorhout baby!

Veranderingen NIPT

10 maart 2023

Zoals veel van jullie niet ontgaan is gaat er het één en ander veranderen rondom de NIPT.

Als je een uitgerekende datum hebt van 9 oktober 2023 of later kan je vanaf 1 april voor de NIPT afname gaan. Je komt dan in aanmerking voor de nieuwe NIPT (kosten: geen). De afname hiervan kan niet eerder dan vanaf 1 april.

Heb je een uitgerekende datum van 8 oktober 2023 of eerder, kom je helaas niet in aanmerking voor de nieuwe NIPT. Je kan voor NIPT afname tot 24 maart 17.00 uur (kosten: 175 euro)

Er is een stopweek voor bloedafname van de NIPT: van 24 maart 17.00 uur tot 1 april. In deze week kan er geen bloed afgenomen worden in het kader van de NIPT.

De uitslagtermijn van de NIPT kan in april langer zijn dan de – reguliere – 10 kalenderdagen door drukte bij de NIPT laboratoria. De termijn kan in het uiterste geval oplopen tot maximaal 21 kalenderdagen. 

Mocht je vragen hebben, bel of mail gerust.

Start GIZ-onderzoek

17 februari 2023

Vanaf 15 februari start het GIZ-onderzoek naar gespreksmethodiek voor verloskundigen
Wat houdt dit in?


Tijdens de intake op de praktijk kan je benaderd worden door de verloskundige om mee te doen aan dit onderzoek.
TNO heeft samen met ouders en verloskundigen een gespreksmethodiek ontwikkeld die verloskundigen kunnen gebruiken bij deze intake. Met deze methodiek worden de zorgen en wensen van (toekomstige) ouders door middel van een gesprek in kaart gebracht.

Met dit onderzoek willen wij het volgende uitzoeken: 
Kan deze gespreksmethodiek helpen om de wensen en zorgen van ouders goed in kaart te brengen? Kan deze methodiek helpen om te bepalen welke ondersteuning een zwangere vrouw nodig heeft? 

Hiervoor is jullie hulp nodig. Door middel van een vragenlijst aan het begin en een aan het eind van de zwangerschap verzamelen wij informatie van jullie en andere (toekomstige) ouders. Ook verzamelen we informatie uit het dossier van de verloskundige (met jullie toestemming). Met de verzamelde informatie helpen wij de verloskundigen om (toekomstige) ouders beter te begrijpen. Hierdoor kunnen ze ook de juiste zorg en aandacht geven die (toekomstige) ouders nodig hebben.


Waarom meedoen?

- Je helpt andere zwangeren in de toekomst
- Je kan vertellen wat jij belangrijk vindt in de verloskundige zorg
- Je krijgt een kadobon van 15 euro als je meedoet en beide vragenlijsten invult

Borstvoedingscursus

29 mei 2022

NIEUW

De lactatiekundigen van Kraamzorg De Waarden verzorgen vanaf deze maand een borstvoedingscursus op locatie.

Aanmelden

 

Cursusdata borstvoeding

Verloskundigen leggen werk neer

21 mei 2022

Beste lezer,

Wij zijn genoodzaakt om mee te doen aan de landelijke 'staking ' van de verloskundigen . Dit houdt in dat we maandag 23 mei een gedeelte van ons werk neerleggen.

Dit doen we omdat dit het laatste middel is om de politiek en de zorgverzekeraars te bereiken en duidelijk te maken wat wij niet willen, namelijk;

- De minister van VWS gaat de bekostiging van de geboortezorg zodanig hervormen dat de eerstelijns verloskundige zorg in de nabije toekomst verdwijnt in grote ziekenhuis-geboortezorg-organisaties

-Door Integrale bekostiging kunnen ziekenhuizen alle verloskundige zorg declareren en wij als verloskundigen praktijk niet waardoor het ziekenhuis meer macht krijgt

- Hiermee verdwijnt de keuzevrijheid van jullie om te bevallen met de zorgverlener van jouw keuze en op de plaats van jouw keuze; afhankelijk van de regio heb je keuze uit één of meer ziekenhuis-geboortezorg-organisatie(‘s)

- Enige onderbouwing voor deze wijziging in de bekostiging ontbreekt; er zijn wel onderzoeken dat Integrale Bekostiging (c.q.ziekenhuis-geboortezorg-organisatie’s) niet zorgt voor kwaliteitsverbetering of verlaging van zorgkosten

- De babysterfte kan enkel verder verlaagd worden door persoonlijke preventieve laagdrempelige zorg (RIVM 2020)Deze zorg op maat wordt bij uitstek geleverd door verloskundigen in eerstelijns praktijken in de wijk

- Door de voorgenomen bekostiging zullen op den duur vrouwen meer (onnodige) medische behandelingen ondergaan en de zorg duurder worden

- Ook de kraamzorg zal uit de wijken gaan verdwijnen

- De zorgverzekeraars hebben veel macht en bepalen hoe de verloskundige zorg vorm gegeven wordt.

In `t Gooi zijn een aantal praktijken die buiten worden gesloten door het ziekenhuis en de zorgverzekeraars en dat is een kwalijke zaak!

Wij verzoeken de Tweede Kamer:

- Zich uit te spreken voor het in standhouden en stimuleren van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk en keuzevrijheid voor zwangeren van zorgverlener en plaats van geboorte;

- Nu geen ingrijpende wijzigingen door te voeren in de bekostiging van de geboortezorg en geen wijziging in bekostiging door te voeren zonder aantoonbare meerwaarde;

- Te zorgen dat de komende vijf jaar de beloftes worden nagekomen die de opeenvolgende ministers hebben gedaan om experimenten mogelijk te maken waarbij zelfstandige eerstelijns verloskundigen ook bij milde medische indicaties bevallingen begeleiden (substitutie van zorg). Daarvoor moet de minister regie voeren richting VWS, NZA, ZN en zorgverzekeraars

De verloskundigen pleiten voor doorontwikkeling van de monodisciplinaire bekostiging met kwaliteitsverbetering als uitgangsbasis. Deze ontwikkelingsrichting kent draagvlak onder alle geboortezorgpartners.

We doen dit voor onze zwangeren, voor jullie en voor onze beroepsgroep van de eerstelijns verloskundigen.

Wij vragen jullie begrip en steun. staking 23 mei

Wat doen we maandagochtend wel;
-
bevallingen begeleiden

-
alle spoedgevallen begeleiden

-
spoedlijn beantwoorden

Wat doen we maandagochtend NIET;
- de afsprakenlijn beantwoorden

- kraamvisites rijden

- bloeduitslagen beoordelen

We doen dit samen!

Groetjes,

Alle praktijken van Coöperatie LEO; geboortezorg voor Leiden en omstreken

www.verloskundigenleo.nl

Meer info over de petitie en actie’s:

Noodalarm geboortezorg is samenwerkingsverband van clientorganisaties en individuele verloskundigen. Zie link voor meer informatie.

Petitie: noodalarmgeboortezorg.nl , met meer dan 192.000 ondertekenaars

Coronavirus (COVID-19)

13 maart 2020

UPDATE: 24-04-2021, 15.30 uur

Het zal je niet ontgaan zijn dat het Coronavirus steeds meer mensen treft in Nederland. 
In de gezondheidszorg zijn de maatregelen die genomen worden wellicht nog strikter dan die geadviseerd worden aan de bevolking. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende capaciteit qua plek in de ziekenhuizen, maar ook qua personeel aan het bed te allen tijde gegarandeerd kan blijven. Dit houdt in dat in ieder geval de acute zorg gewaarborgd moet worden, wat kan betekenen dat reguliere zorg op een lager pitje moet komen te staan. Voor de geboortezorg is dit niet helaas niet anders. Op dit moment nemen de regionale ziekenhuizen daarom ook verregaande maatregelen en ook wij als verloskundigen werken hierin samen met elkaar en de ziekenhuizen. Het is van uitermate groot belang om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken/vertragen.

Blijf thuis bij de volgende klachten: Koorts, verkouden, hoestenOm je te informeren over wat dit precies inhoudt voor de verloskundige zorg in deze regio, is deze folder met cliënteninformatie gemaakt. Hierin vind je ook informatie over een besmetting met het Coronavirus in de zwangerschap. We willen je vriendelijk, maar ook dringend verzoeken om de folder aandachtig door te lezen en de adviezen en maatregelen na te leven, naast de maatregelen die al door de overheid en het RIVM geadviseerd worden. Als we allemaal samenwerken, kunnen we de geboortezorg in de regio blijven garanderen voor in ieder geval de bevallingen en spoedgevallen bij complicaties. 

Kom je terug van vakantie uit een land/regio met een 'code oranje' reisadvies, ga bij terugkomst dan twee weken in thuisquarantaine. Laat je testen wanneer je klachten ontwikkeld. Mocht je in de tussentijd een spreekuurafspraak hebben, neem dan contact met ons op. Mocht je met spoed onze zorg nodig hebben; geef je reis naar een risicogebied dan altijd aan aan de telefoon. 

Vanaf 1 oktober 2020 verzoeken wij iedereen die onze praktijk bezoekt een niet-medisch mondneusmasker te dragen. In de spreekkamer mag deze af gezien het consult op 1,5 m plaatsvindt.

Advies ten aanzien van vaccineren tegen het Coronavirus in de zwangerschap of borstvoedingsperiode. 

Neem contact op bij klachten! / Call in case of complaints!


Ook in deze Corona tijden vinden we het belangrijk dat zwangeren en kraamvrouwen ons bellen bij klachten. Denk bijvoorbeeld aan verminderde kindsbewegingen, hoofdpijnklachten, misselijkheid of bloedverlies. De verloskundigen en ziekenhuizen zijn gewoon bereikbaar. We hebben voldoende capaciteit om goede én veilige zorg te leveren. Dus maak gebruik van onze zorg en stel je vragen niet uit.

It is of great importance that women (pregnant and after delivery) seek medical advice also in case of non-corona complaints (e.g. reduced fetal movements, headache, nausea or vaginal blood loss). Midwifery practices and hospitals are accessible as usual. So, please do not hesitate in case of complaints. Your midwife or doctor is ready to take care of you.

Voorlichtingsbijeenkomsten geannuleerd

Verder zullen tot nader order alle voorlichtingsbijeenkomsten (Ouderschap & Hechting, Pijnbeleving en Bevallen & Kraamtijd) worden tot nader order online gegeven (aanmelden)
De voorlichtingsbijeenkomst Pijnbeleving van het LUMC is inmiddels verfilmd 
De voorlichtingsbijeenkomst over De Bevalling en Kraamtijd is inmiddels verfilmd
De voorlichtingsbijeenkomst van het Alrijne Leiderdorp is inmiddels verfilmd

Beperkt aantal SCAL bloedafnamelocaties geopend

Vanwege het Corona-virus zijn er tot nader order een beperkt aantal SCAL bloedafnamelocaties geopend. De prikpost in Voorhout (Agneshove 83) is weer geopend. Bloedafname wordt vanaf 2 juni uitsluitend op afspraak verricht. 

Verloskundig Centrum De Poort

Ben je ziek/verkouden en heb je een echo gepland staan? Overleg met ons of de echo mogelijk uitgesteld kan worden of echt medisch noodzakelijk op dat moment gemaakt moet worden.  
Meer informatie over de maatregelen van De Poort

Kraamzorg

Om ook de kraamverzorgster zo lang mogelijk gezond te houden om zorg te kunnen verlenen, wordt er vanuit kraamzorgorganisaties gevraagd om geen kraambezoek te ontvangen gedurende de kraamweek. De kraamzorg zal zo lang als mogelijk reguliere zorg geven. Mocht zij zorg moeten geven bij een gezin in isolatie, dan zal individueel worden afgestemd welke zorg noodzakelijk is en hoe dit vormgegeven kan worden. Hierbij volgen zij hun eigen protocollen en adviezen vanuit de GGD/RIVM. 

Centrum Jeugd en Gezin 

 • Vaccinaties voor kinderen van 0 – 4 jaar gaan gewoon door, evenals de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om dit veilig te laten verlopen.
 • Er zijn geen inloopspreekuren.
 • Er zijn geen groepsactiviteiten.
 • De gehoorscreening wordt vanaf 4 mei weer opgestart. Alle kinderen die nog een gehoorscreening moeten krijgen, worden hiervoor opgeroepen. 
   

De ziekenhuizen

 • Ga niet naar het ziekenhuis als je last hebt van verkoudheid, griep of koorts of als je er niet hoeft te zijn
 • Alle groepsbijeenkomsten worden geannuleerd
 • Op de kraamafdeling maximaal 1 vaste bezoeker (je partner) - Alrijne. Voor het LUMC geldt; Is de opnameduur korter dan 36 uur, dan maximaal 1 vaste bezoeker (je parnter). Duurt je opname langer dan 36 uur, dan mag er naast je partner nog één extra vast persoon langskomen tussen 7.00-20.00 voor maximaal 1 uur. 
 • Op de polikliniek: partner is welkom, maar kom zoveel mogelijk alleen 
 • Als je niet bent benaderd door het ziekenhuis, dan gaat je afspraak gewoon door
 • Uit voorzorg zelf je afspraak uitstellen? Dit kan kosteloos uiterlijk 24 uur voorafgaand de afspraak
 • Bevallen kan tot op heden nog gewoon in beide ziekenhuizen
 • In geval van (verdenking op) besmetting, zal het protocol van het betreffende ziekenhuis diverse restricties voorschrijven, houd hier rekening mee ten aanzien van je bevalplan. 
 • Bij de bevalling in het Alrijne mag één begeleider aanwezig zijn (partner of iemand anders). In het LUMC mag bij de bevalling bij voorkeur één begeleider aanwezig zijn (partner of iemand anders). In uitzonderlijke situaties kan, in overleg met je zorgverlener, een uitzondering worden gemaakt. 
 • Mochten jij en/of je partner tijdens de bevalling besmet zijn of in quarantaine zitten vanwege een risicocontact, dan heeft het LUMC diverse scenario's uitgedacht, om in zoveel mogelijk gevallen je partner aanwezig te kunnen laten zijn bij de bevalling.  

Meer informatie over de maatregelen van het LUMC
Meer informatie over de maatregelen van Alrijne ziekenhuis

Buurtmama's

22 maart 2021

Voorhout heeft zich de afgelopen maanden flink uitgebreid. Op het spreekuur horen we dat moeders soms nog weinig sociale contacten hebben in de buurt en wel wat meer contact zouden willen hebben. Met Buurtmama’s vind je andere moeders bij jou in de buurt. Zo ontmoet je vrouwen, die net als jij, zwanger zijn of net bevallen. Of die nog geen baby hebben, maar wel een kinderwens. Ook vind je vrouwen die al een tijdje mama zijn. Ideaal als je ervaringen wil uitwisselen. Of gewoon eens gezellig een kop koffie of thee wil doen bij jou in de buurt. Het werkt heel simpel: je meldt je aan, maakt een profiel en kijkt welke matches je hebt bij jou in de buurt. Voor je het weet heb je allemaal nieuwe vriendinnen, die in dezelfde fase in hun leven zitten als jij. Zo ontdek je dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen en dezelfde onzekerheden hebben.

Fijne Feestdagen

22 december 2020

VPVoorhout wenst iedereen hele fijne feestdagen en een zeer gezond 2021
Sara, Nicole en Erna

Telefonisch spreekuur tijdens feestdagen 

Tijdens de kerstvakantie heeft onze assistente Erna vrij. Het telefonisch spreekuur wordt dan verzorgd door de dienstdoende verloskundige. 
Op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag is er geen telefonisch spreekuur. 

Kerstkindje onderweg?

Mochten er kindjes van plan zijn geboren te worden tijdens Kerst of Oud & Nieuw, dan staan we uiteraard ook tijdens de feestdagen paraat om jullie bij te staan. Ook in geval van spoed, dringende vragen en/of ongerustheid, kun je tijdens de feestdagen gewoon de dienstdoende verloskundige bereiken via de reguliere weg. 

De diensten zijn dit jaar tijdens de feestdagen als volgt verdeeld: 

Kerstavond - Nicole
Eerste kerstdag - Nicole
Tweede kerstdag - Sara

Oudjaarsdag - Sara
Oudjaarsavond - Nicole
Nieuwjaarsdag - Sara

Baby nieuws!

17 december 2020

Sara en haar vriend Mike verwachten in 2021 hun eerste kindje! Het hartje klopt mooi door en Sara haar buik groeit inmiddels zichtbaar!
Vanaf 29 maart zal haar zwangerschapsverlof in gaan en zal de praktijk verder draaien dankzij twee waarneemsters: Mandy Wortel en Annemarie van Wijck. Begin augustus is Sara weer terug!

Inloopspreekuur Lactatiekundigen

09 oktober 2020

Inloopspreekuur Lactatiekundige 4e dinsdag vd maand

Vanaf 27 oktober zitten de dames iedere maand bij ons om jullie te ondersteunen bij al jullie borstvoedingsvragen.

Verhuizing

16 september 2020

Het zat al een tijdje in de planning maar inmiddels gaat het dan echt bijna gebeuren: onze praktijk gaat verhuizen.

Vrijdag 11 september kregen we de sleutels van ons nieuwe pand en inmiddels wordt daar hard gewerkt. De planning is gemaakt en vanaf 5 oktober is Verloskundigenpraktijk Voorhout te vinden in Gezondheidscentrum Hooghkamer, Vivaldipark 1E te Voorhout.

Vakantie 2020

11 juni 2020

Ook wij zijn toe aan vakantie na alle Coronaperikelen en nachtelijke baringen. 

Daarom gaat Sara van 12 t/m 23 juni op vakantie. Nicole is van 2 t/m 20 juli afwezig.
Onze waarneemsters Mandy Wortel en Annemarie Duineveld vangen de diensten voor ons op.

Onze assistente Erna is van 20 t/m 31 juli op vakantie. De telefoon zal dan 's ochtends opgenomen worden door de dienstdoende verloskundige.


Zo zijn we straks weer opgeladen voor de verhuizing naar ons nieuwe pand!

Digitale aangifte van de geboorte

18 april 2020

De gemeente Leiden start een proef met het digitaal aangeven van de geboorte.  Aangifte van geboorte
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Zorg ervoor dat je deze in de zwangerschap al hebt, want na de geboorte duurt dit te lang voordat deze binnen is.

Voorwaarden voor de digitale aangifte zijn:

 • De baby is in het LUMC geboren,
 • Tenminste één van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit,
 • Ouders die niet getrouwd zijn/een geregistreerd partnerschap hebben dienen de baby vooraf te hebben erkend,
  Indien ouders al eerder een kind hebben gekregen, kan de evt. erkenning ook online worden gedaan,
 • Het ingevulde bewijs van geboorte moet digitaal geupload worden,
 • Ouders geven toestemming voor uitwisseling van gegevens met het LUMC. De gemeente controleert of deze kinderen inderdaad in het ziekenhuis zijn geboren op de genoemde datum en tijd.

 De proef loopt in ieder geval tot 6 juli.

Wij gaan verhuizen!

27 januari 2020

Nieuw Gezondheidscentrum Hooghkamer te Voorhout

Afgelopen vrijdag hebben Huisartsenpraktijk Hooghkamer, Verloskundigenpraktijk Voorhout en Apotheek Voorhout de contracten getekend voor een nieuw gezondheidscentrum midden in de nieuwbouwwijk Hooghkamer. Vanaf het voorjaar van 2020 zal Gezondheidscentrum Hooghkamer in gebruik worden genomen op het Vivaldipark 1.

In het nieuwe gezondheidscentrum zullen de huisartsen Dick Koster en Carla Juffermans, samen met verloskundigen Sara Spruitenburg en Nicole Starink en een nieuwe vestiging van Apotheek Voorhout zich vestigen. In hetzelfde gebouw zal ook de thuiszorg van Marente en een diëtistenpraktijk haar intrek nemen.

Foto: Praktijkhouders Gezondheidscentrum Hooghkamer v.l.n.r.:  Dick Koster - huisarts, Carla Juffermans - huisarts (Huisartsenpraktijk Hooghkamer), Wouter Dessing - apotheker, Karin Beuning - apotheker (Samenwerkende Apotheken Bollenstreek), Sara Spruitenburg - verloskundige en Nicole Starink - verloskundige (Verloskundigenpraktijk Voorhout)

Jaaroverzicht 2019

07 januari 2020

2019 in een vogelvlucht:

143 baby's
70 jongens
73 meisjes
52% thuis geboren van alle bevallingen die door ons werden begeleid
Bram was de meest populaire jongensnaam
Julia was de meest populaire meisjesnaam
40+4 was de meest populaire zwangerschapsduur om op te bevallen

Er zijn 74 Teylingers geboren. Een resultaat waar we, samen met onze buurtpraktijk in Sassenheim, trots op zijn!

2019 bracht ons 74 Teylingers

Feestdagen 2019

11 december 2019

Wij wensen jullie een hele gezellige Kerst toe en een gezond en vruchtbaar 2020!
Sara, Nicole en Erna

Telefonisch spreekuur tijdens feestdagen 

Tijdens de kerstvakantie heeft onze assistente Erna vrij. Het telefonisch spreekuur wordt dan verzorgd door de dienstdoende verloskundige. 
Op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag is er geen telefonisch spreekuur. 

Kerstkindje onderweg?

Mochten er kindjes van plan zijn geboren te worden tijdens Kerst of Oud & Nieuw, dan staan we uiteraard ook tijdens de feestdagen paraat om jullie bij te staan. Ook in geval van spoed, dringende vragen en/of ongerustheid, kun je tijdens de feestdagen gewoon de dienstdoende verloskundige bereiken via de reguliere weg. Probeer tijdens Oud & Nieuw wel tijdig te bellen vanwege een mogelijk langere reistijd door het vuurwerk. 

De diensten zijn dit jaar tijdens de feestdagen als volgt verdeeld: 

Kerstavond - Sara
Eerste kerstdag tot 18.00 uur - Sara
Eerste kerstdag avond - Nicole
Tweede kerstdag - Nicole 

Oudjaarsdag - Nicole
Oudjaarsavond - Sara
Nieuwjaarsdag - Sara 
 

Zorgverzekeraars 2020

10 december 2019

Wij hebben voor 2020 contracten kunnen afsluiten met wederom alle zorgverzekeraars. 

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering? 

 • Verloskundige zorg (zwangerschapscontroles, spoedconsulten, de bevalling, de kraambedcontroles): 100%
 • Counselingsgesprek prenatale screening: 100%
 • Medisch geïndiceerde echo's met verwijzing van de verloskundige: 100%

Welke extra kosten zijn er?

 • Het verplicht eigen risico (tot €385,-) wordt aangesproken voor aanvullende zorg, zoals bijvoorbeeld laboratioriumonderzoeken, ambulance-inzet, specialistische zorg (gynaecoloog). 
 • Eigen bijdrage prenatale screening NIPT/combinatietest (ongeveer €175,-)
 • Eigen bijdrage poliklinische bevalling (rond de 350-400 euro). Deze komt bij een medische indicatie, al dan niet ontstaan tijdens de bevalling, te vervallen. 
 • Eigen bijdrage kraamzorg (€4,50 per uur)
 • Lactatiekundige zorg
 • Anticonceptiezorg 
 • Kraampakket

Sommige van deze extra kosten kunnen (deels) worden gedekt vanuit een aanvullende polis. Twijfel je of je verzekerd bent voor deze zorg of wil je je verzekering wijzigen om deze aanvullende zorg alsnog te verzekeren, maar hiervoor dan je vergelijking en keuze en wijzig je zorgverzekering vóór 1 januari 2020. 

Vakantie Sara en Nicole

03 september 2019

Ook verloskundigen moeten zo nu en dan eens uitrusten om weer op te laden voor alle nachtelijke bevallingen. Daarom gaan ook dit jaar Sara en Nicole om beurten op vakantie. 

Sara gaat een mooie reis door Zuid Afrika maken van 6 september tot en met 1 oktober en Nicole maakt een rondreis door Australië van 31 oktober tot en met 1 december. Beiden zijn we dus ombeurten vier weken weg. 

Dit houdt in dat er de komende maanden wat meer waarnemend verloskundigen actief zullen zijn in onze praktijk om de continue zorg te kunnen blijven waarborgen. Wij worden in de diensten ondersteund door
Michelle van Herpen,  Annemarie Duineveld en Annemarie van Wijck die jullie met raad en daad bij zullen staan bij al jullie (spoed)vragen, bevallingen en in de kraamtijd. Sara en Nicole zullen in elkaars vakantie alle spreekuren opvangen. 

Nieuwe huisstijl!

03 augustus 2019

Met trots presenteren wij onze nieuwe huisstijl! Met dank aan Jaap Spruitenburg voor het ontwerp.
De komende periode zal op steeds meer plaatsen ons oude logo vervangen worden door de nieuwe. 

2018 in een vogelvlucht

31 december 2018

De statistieken van 2018 van onze praktijk

196 baby's
104 jongens
92 meisjes
68% thuisbevallingen; met trots ver boven het landelijk gemiddelde!
91 Teylingers in samenwerking met onze collega's uit Sassenheim
Jack was de meest populaire jongensnaam
Evi was de meest populaire meisjesnaam
40+3 was de meest populaire zwangerschapsduur om op te bevallen

We zijn benieuwd wat 2019 ons zal brengen. In ieder geval wensen we iedereen alvast een heel gelukkig nieuwjaar! 
Nicole staat deze Oud&Nieuw paraat. Wie wordt de eerste baby van 2019?

Verloskundigenpraktijk Voorhout - Lisse

Locatie Voorhout:
Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout

Locatie Lisse: 
Oranjelaan 96B - kamer 9
2162 KH Lisse 

Tel: 0252-235323 
info@vpvoorhout.nl 

 


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op