De combinatietest kan, desgewenst, jullie persoonlijke kans berekenen op een kindje met het Downsyndroom, Patausyndroom of het Edwardssyndroom. Dit onderzoek wordt verricht bij Verloskundig Centrum De Poort.

Wel of geen prenatale screening?

In een uitgebreid counselingsgesprek tijdens het spreekuur, kan de verloskundige je alles uitgebreid vertellen over mogelijkheden en beperkingen van dit onderzoek. Je kunt ook vast wat informatie inwinnen op de website van het RIVM of in de folder. Of jullie wel of niet besluiten te testen is een persoonlijke keuze die door ons te allen tijde wordt gerespecteerd. 

Hoe werkt het?

De test bestaat uit een bloedonderzoek tussen de 9-14 weken en een echo tussen de 11-14 weken om de nekplooimeting te verrichten. Samen met nog een aantal andere factoren, zoals bijvoorbeeld jouw leeftijd, rookgewoonte en erfelijke belasting, wordt op basis van deze uitkomsten een kansberekening verricht. Het onderzoek is ongevaarlijk voor de baby en de uitslag heb je vaak al met een week.

De uitslag

De uitslag die je krijgt is een kansberekening, bijvoorbeeld een kans van 1:3000 en geeft dus geen zekerheid. Je komt in aanmerking voor vervolgonderzoek voor meer zekerheid bij een verhoogde kans; groter dan-/gelijk aan 1:200 (vanaf 0,5%). Dit vervolgonderzoek kan de NIPT, een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest inhouden. De keuze voor aanvullend onderzoek ligt bij jullie als ouders evenals de keuze om op basis van een afwijkende uitslag de zwangerschap al dan niet voort te zetten. 

Kosten

De combinatietest kost €176,96 bij een eenling en €106,90 bij ieder volgend kind van een meerling. Afhankelijk van je zorgverzekering wordt dit bedrag (deels) vergoed vanuit een aanvullende polis.

Verloskundigenpraktijk Voorhout

Vivaldipark 1E
2216 EA Voorhout
Tel: 0252-235323


Wil je meer informatie, wij helpen je graag verder.
 

Neem dan contact met ons op